سفارش تبلیغ
صبا

هاله حسین زاده

به طور کل من این وبلاگ رو برای خودم ساخته بودم ولی چند دفعه تعقیر کاربری داده شده تا به این جا رسیده
نظر

من با کلمات رابطه ی خوبی برقرار نمی کنم یعنی نمی توانم برقرار کنم انگار وقتی چیز هایی که در ذهنم هست را به نوشته تبدیل میکنم معنای واقعی فکر های ذهنم را در بر نمیگیرند و من از هر چیز ناقصی که کامل میدانندبیزارم 

ولی ادم مگر میتواند حرف نزندو ننویسد  برای خالی شدن برای کم شدن نیاز به نوشتن و گفتگو داری پس باید بنویسی و حرف بزنی-_-