سفارش تبلیغ
صبا

هاله حسین زاده

به طور کل من این وبلاگ رو برای خودم ساخته بودم ولی چند دفعه تعقیر کاربری داده شده تا به این جا رسیده
نظر

گاهی وقت ها حس هایی در وجودم است که نمی توانم بگویم ووقتی میخواهم به زبان بیاورم گویی تمامیت وجودش را به جا نیاورده ام 

گاهی وقت ها انچنان سرگشته و حیرانم که نمی دانم و نمی دامم و نمی دانم....